جایزه بزرگ

When Willie Comes Marching Home (1950)


ژانر : کمدی , جنگ | کارگردان : John Ford

"ویلی" خانه را به قصد تبدیل شدن به یک قهرمان جنگی ترک می کند اما وقتی در شهر خود مشغول به خدمت شده و مسئول آموزش یک کمپ می شود، رویاهایش به باد می رود. اما وقتی بطور ناخواسته به خطوط دشمن وارد می شود، تبدیل به یک قهرمان می شود و...

6.6

When Willie Comes Marching Home (1950)


ژانر : کمدی , جنگ | کارگردان : John Ford

"ویلی" خانه را به قصد تبدیل شدن به یک قهرمان جنگی ترک می کند اما وقتی در شهر خود مشغول به خدمت شده و مسئول آموزش یک کمپ می شود، رویاهایش به باد می رود. اما وقتی بطور ناخواسته به خطوط دشمن وارد می شود، تبدیل به یک قهرمان می شود و...

6.6
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال