بهترین فیلم بلند

The Herd (1979)


ژانر : درام | کارگردان : Zeki Ökten

به دلیل یک درگیری خونین، یک خانواده کشاورز تصمیم می گیرند بزرگترین دارائی خود یعنی گوسفندشان را در آنکارا به فروش برسانند. در خلال سفر طولانیشان، آنها به چند افسر دون پایه رشوه بدهند، گوسفندشان ممکن است از نبود اکسیژن کشته شود و همسر یکی از پسران خانواده به شدت بیمار می شود...

8.4

یوزپلنگ طلایی

The Herd (1979)


ژانر : درام | کارگردان : Zeki Ökten

به دلیل یک درگیری خونین، یک خانواده کشاورز تصمیم می گیرند بزرگترین دارائی خود یعنی گوسفندشان را در آنکارا به فروش برسانند. در خلال سفر طولانیشان، آنها به چند افسر دون پایه رشوه بدهند، گوسفندشان ممکن است از نبود اکسیژن کشته شود و همسر یکی از پسران خانواده به شدت بیمار می شود...

8.4

The Herd (1979)


ژانر : درام | کارگردان : Zeki Ökten

به دلیل یک درگیری خونین، یک خانواده کشاورز تصمیم می گیرند بزرگترین دارائی خود یعنی گوسفندشان را در آنکارا به فروش برسانند. در خلال سفر طولانیشان، آنها به چند افسر دون پایه رشوه بدهند، گوسفندشان ممکن است از نبود اکسیژن کشته شود و همسر یکی از پسران خانواده به شدت بیمار می شود...

8.4
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال