یوزپلنگ برنزی

Desert Hearts (1985)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Donna Deitch
"پروفسور ویویان بل" برای گرفتن طلاق به نوادا می رود.او که از ازدواج خود راضی نیست علاقه عجیبی به "کای ریورز" دختر صاحب مزرعه ای که در آن ساکن است پیدا می کند و...
6.8

Desert Hearts (1985)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Donna Deitch
"پروفسور ویویان بل" برای گرفتن طلاق به نوادا می رود.او که از ازدواج خود راضی نیست علاقه عجیبی به "کای ریورز" دختر صاحب مزرعه ای که در آن ساکن است پیدا می کند و...
6.8

یوزپلنگ طلایی

Alpine Fire (1985)


ژانر : درام | کارگردان : Fredi M. Murer
فیلم داستان خانواده ای است که در مناطق روستایی سوئیس زندگی کرده و کاملا از زندگی مدرن جدا هستند.پسر کر و لال خانواده در این فضای پرفشار بزرگ شده و رابطه ای مخفیانه و ممنوعه با خواهرش برقرار می کند و...
7.3

Alpine Fire (1985)


ژانر : درام | کارگردان : Fredi M. Murer
فیلم داستان خانواده ای است که در مناطق روستایی سوئیس زندگی کرده و کاملا از زندگی مدرن جدا هستند.پسر کر و لال خانواده در این فضای پرفشار بزرگ شده و رابطه ای مخفیانه و ممنوعه با خواهرش برقرار می کند و...
7.3

جایزه کلیسای جهانی

Alpine Fire (1985)


ژانر : درام | کارگردان : Fredi M. Murer
فیلم داستان خانواده ای است که در مناطق روستایی سوئیس زندگی کرده و کاملا از زندگی مدرن جدا هستند.پسر کر و لال خانواده در این فضای پرفشار بزرگ شده و رابطه ای مخفیانه و ممنوعه با خواهرش برقرار می کند و...
7.3

Alpine Fire (1985)


ژانر : درام | کارگردان : Fredi M. Murer
فیلم داستان خانواده ای است که در مناطق روستایی سوئیس زندگی کرده و کاملا از زندگی مدرن جدا هستند.پسر کر و لال خانواده در این فضای پرفشار بزرگ شده و رابطه ای مخفیانه و ممنوعه با خواهرش برقرار می کند و...
7.3

لوح تقدیر کلیسای جهانی

Yellow Earth (1985)


ستاره ها : Xueqi Wang , Bai Xue , Quiang Liu
ژانر : درام | کارگردان : Kaige Chen
فیلم داستان سربازی کمونیست را تعقیب می کند که به مناطق روستایی فرستاده می شود تا برای انقلاب کمونیست آهنگهای محلی را جمع آوری کند.او چند روزی را با خانواده ای مهربان گذرانده و متوجه می شود که آهنگهای شادی که برای جمع آوری آنها فرستاده شده وجود ندارند و همه چیز در مورد کار سخت و زجر و سختی است و...
7.2

A Summer at Grandpa's (1984)


ژانر : درام | کارگردان : Hsiao-hsien Hou

وقتی یک برادر و خواهر تابستان را خارج از خانه سپری می کنند، دچار تغییرات زیادی می شوند. آنها اهل شهر هستند اما به دلیل بیماری مادرشان مجبور می شوند تابستان را نزد پدر بزرگ خود سپری کنند و...

7.9

A Summer at Grandpa's (1984)


ژانر : درام | کارگردان : Hsiao-hsien Hou

وقتی یک برادر و خواهر تابستان را خارج از خانه سپری می کنند، دچار تغییرات زیادی می شوند. آنها اهل شهر هستند اما به دلیل بیماری مادرشان مجبور می شوند تابستان را نزد پدر بزرگ خود سپری کنند و...

7.9

Yellow Earth (1985)


ستاره ها : Xueqi Wang , Bai Xue , Quiang Liu
ژانر : درام | کارگردان : Kaige Chen
فیلم داستان سربازی کمونیست را تعقیب می کند که به مناطق روستایی فرستاده می شود تا برای انقلاب کمونیست آهنگهای محلی را جمع آوری کند.او چند روزی را با خانواده ای مهربان گذرانده و متوجه می شود که آهنگهای شادی که برای جمع آوری آنها فرستاده شده وجود ندارند و همه چیز در مورد کار سخت و زجر و سختی است و...
7.2

یوزپلنگ نقره ای

Yellow Earth (1985)


ستاره ها : Xueqi Wang , Bai Xue , Quiang Liu
ژانر : درام | کارگردان : Kaige Chen
فیلم داستان سربازی کمونیست را تعقیب می کند که به مناطق روستایی فرستاده می شود تا برای انقلاب کمونیست آهنگهای محلی را جمع آوری کند.او چند روزی را با خانواده ای مهربان گذرانده و متوجه می شود که آهنگهای شادی که برای جمع آوری آنها فرستاده شده وجود ندارند و همه چیز در مورد کار سخت و زجر و سختی است و...
7.2

Yellow Earth (1985)


ستاره ها : Xueqi Wang , Bai Xue , Quiang Liu
ژانر : درام | کارگردان : Kaige Chen
فیلم داستان سربازی کمونیست را تعقیب می کند که به مناطق روستایی فرستاده می شود تا برای انقلاب کمونیست آهنگهای محلی را جمع آوری کند.او چند روزی را با خانواده ای مهربان گذرانده و متوجه می شود که آهنگهای شادی که برای جمع آوری آنها فرستاده شده وجود ندارند و همه چیز در مورد کار سخت و زجر و سختی است و...
7.2
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال