یوزپلنگ برنزی

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

جایزه ارنست آرتاریا

The Seventh Continent (1989)


ستاره ها : Birgit Doll , Dieter Berner , Leni Tanzer
ژانر : درام | کارگردان : Michael Haneke

یک خانواده اروپایی که قصد فرار به استرالیا را دارند،به نظر می رسد در زندگی روزمره خود گرفتار شده اند.اما پشت چهره آرام و مورد احترامشان،آنها نقشه ای شیطانی را در سر دارند...

7.9

The Seventh Continent (1989)


ستاره ها : Birgit Doll , Dieter Berner , Leni Tanzer
ژانر : درام | کارگردان : Michael Haneke

یک خانواده اروپایی که قصد فرار به استرالیا را دارند،به نظر می رسد در زندگی روزمره خود گرفتار شده اند.اما پشت چهره آرام و مورد احترامشان،آنها نقشه ای شیطانی را در سر دارند...

7.9

لوح تقدیر فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

یوزپلنگ طلایی

Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?: A Zen Fable (1989)


ستاره ها : Yi Pan-Yong , Sin Won-Sop , Hae-Jin Huang
ژانر : درام | کارگردان : Yong-Kyun Bae

سه فرد در یک صومعه دور افتاده زندگی می کنند. "هیگوک"، ارباب پیر صومعه، "یونگ نان"، جوانی که خانواده بزرگ خود را در شهر رها کرده و به صومعه آمده و یتیمی به نام "هایجین" که توسط "هیگوک" به صومعه آورده شده تا به عنوان یک راهب بزرگ شود. بیشتر داستان در مورد زندگی "یونگ نان" است و...

7.8

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

Piravi (1988)


ستاره ها : Premji , Archana , Lakshmi Krishnamurthy
ژانر : درام | کارگردان : Shaji N. Karun

"راگو"، تنها پسر "راقاوا چایکار" بسیار دیر به دنیا آمد. به همین دلیل پدرش به او افتخار کرده و علاقه زیادی به وی دارد. او که در یک دانشگاه مهندسی در شهری دور تحصیل می کند، برای شرکت در مراسم نامزدی تنها خواهرش قرار است به شهر باز گردد اما این اتفاق نمی افتد و...

7.5

Piravi (1988)


ستاره ها : Premji , Archana , Lakshmi Krishnamurthy
ژانر : درام | کارگردان : Shaji N. Karun

"راگو"، تنها پسر "راقاوا چایکار" بسیار دیر به دنیا آمد. به همین دلیل پدرش به او افتخار کرده و علاقه زیادی به وی دارد. او که در یک دانشگاه مهندسی در شهری دور تحصیل می کند، برای شرکت در مراسم نامزدی تنها خواهرش قرار است به شهر باز گردد اما این اتفاق نمی افتد و...

7.5

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?: A Zen Fable (1989)


ستاره ها : Yi Pan-Yong , Sin Won-Sop , Hae-Jin Huang
ژانر : درام | کارگردان : Yong-Kyun Bae

سه فرد در یک صومعه دور افتاده زندگی می کنند. "هیگوک"، ارباب پیر صومعه، "یونگ نان"، جوانی که خانواده بزرگ خود را در شهر رها کرده و به صومعه آمده و یتیمی به نام "هایجین" که توسط "هیگوک" به صومعه آورده شده تا به عنوان یک راهب بزرگ شود. بیشتر داستان در مورد زندگی "یونگ نان" است و...

7.8

جایزه کلیسای جهانی

Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?: A Zen Fable (1989)


ستاره ها : Yi Pan-Yong , Sin Won-Sop , Hae-Jin Huang
ژانر : درام | کارگردان : Yong-Kyun Bae

سه فرد در یک صومعه دور افتاده زندگی می کنند. "هیگوک"، ارباب پیر صومعه، "یونگ نان"، جوانی که خانواده بزرگ خود را در شهر رها کرده و به صومعه آمده و یتیمی به نام "هایجین" که توسط "هیگوک" به صومعه آورده شده تا به عنوان یک راهب بزرگ شود. بیشتر داستان در مورد زندگی "یونگ نان" است و...

7.8

Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?: A Zen Fable (1989)


ستاره ها : Yi Pan-Yong , Sin Won-Sop , Hae-Jin Huang
ژانر : درام | کارگردان : Yong-Kyun Bae

سه فرد در یک صومعه دور افتاده زندگی می کنند. "هیگوک"، ارباب پیر صومعه، "یونگ نان"، جوانی که خانواده بزرگ خود را در شهر رها کرده و به صومعه آمده و یتیمی به نام "هایجین" که توسط "هیگوک" به صومعه آورده شده تا به عنوان یک راهب بزرگ شود. بیشتر داستان در مورد زندگی "یونگ نان" است و...

7.8

لوح تقدیر کلیسای جهانی

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

Piravi (1988)


ستاره ها : Premji , Archana , Lakshmi Krishnamurthy
ژانر : درام | کارگردان : Shaji N. Karun

"راگو"، تنها پسر "راقاوا چایکار" بسیار دیر به دنیا آمد. به همین دلیل پدرش به او افتخار کرده و علاقه زیادی به وی دارد. او که در یک دانشگاه مهندسی در شهری دور تحصیل می کند، برای شرکت در مراسم نامزدی تنها خواهرش قرار است به شهر باز گردد اما این اتفاق نمی افتد و...

7.5

Piravi (1988)


ستاره ها : Premji , Archana , Lakshmi Krishnamurthy
ژانر : درام | کارگردان : Shaji N. Karun

"راگو"، تنها پسر "راقاوا چایکار" بسیار دیر به دنیا آمد. به همین دلیل پدرش به او افتخار کرده و علاقه زیادی به وی دارد. او که در یک دانشگاه مهندسی در شهری دور تحصیل می کند، برای شرکت در مراسم نامزدی تنها خواهرش قرار است به شهر باز گردد اما این اتفاق نمی افتد و...

7.5

Where is the Friend's Home? (1987)


ژانر : درام , خانوادگی | کارگردان : Abbas Kiarostami

یک پسر هشت ساله باید دفتر دوستش را که به اشتباه برداشته به او بازگرداند تا از اخراج شدن او جلوگیری کند و...

8.1

یوزپلنگ نقره ای

Piravi (1988)


ستاره ها : Premji , Archana , Lakshmi Krishnamurthy
ژانر : درام | کارگردان : Shaji N. Karun

"راگو"، تنها پسر "راقاوا چایکار" بسیار دیر به دنیا آمد. به همین دلیل پدرش به او افتخار کرده و علاقه زیادی به وی دارد. او که در یک دانشگاه مهندسی در شهری دور تحصیل می کند، برای شرکت در مراسم نامزدی تنها خواهرش قرار است به شهر باز گردد اما این اتفاق نمی افتد و...

7.5

Piravi (1988)


ستاره ها : Premji , Archana , Lakshmi Krishnamurthy
ژانر : درام | کارگردان : Shaji N. Karun

"راگو"، تنها پسر "راقاوا چایکار" بسیار دیر به دنیا آمد. به همین دلیل پدرش به او افتخار کرده و علاقه زیادی به وی دارد. او که در یک دانشگاه مهندسی در شهری دور تحصیل می کند، برای شرکت در مراسم نامزدی تنها خواهرش قرار است به شهر باز گردد اما این اتفاق نمی افتد و...

7.5
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال