یوزپلنگ طلایی

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0

Seven Servants (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Daryush Shokof

"آرچی" هفت خدمتکار را استخدام می کند تا ظرف ده روز همه کارهایش را انجام دهند، تجربه ای که سفر او به سوی مرگش را آغاز می کند...

8.4

Conspirators of Pleasure (1996)


ژانر : کمدی , انیمیشن | کارگردان : Jan Svankmajer

شش فرد به ظاهر معمولی در خفا به کارهای عجیبی دست می زنند و...

7.6

Conspirators of Pleasure (1996)


ژانر : کمدی , انیمیشن | کارگردان : Jan Svankmajer

شش فرد به ظاهر معمولی در خفا به کارهای عجیبی دست می زنند و...

7.6

Seven Servants (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Daryush Shokof

"آرچی" هفت خدمتکار را استخدام می کند تا ظرف ده روز همه کارهایش را انجام دهند، تجربه ای که سفر او به سوی مرگش را آغاز می کند...

8.4

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0

لوح تقدیر کلیسای جهانی

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0

جایزه ویژه

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0

Nenette and Boni (1996)


ژانر : درام | کارگردان : Claire Denis

"بانی" و "نینت" برادر و خواهری هستند که پس از جدائی پدر و مادر خود، بطور جداگانه بزرگ شده اند. "بانی" به عنوان یک پیک برای زوجی دوست داشتنی کار می کند و با از راه رسیدن خواهرش که از مدرسه شبانه روزی فرار کرده تعجب می کند و...

7.0
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال