جایزه تماشاگران

The Syrian Bride (2004)


ستاره ها : Hiam Abbass , Makram Khoury , Clara Khoury
ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Eran Riklis
 در "مجدل شمس" یکی از بزرگترین روستاهای بلندیهای جولان،"مونا" با یک کمدین تلویزیونی به نام "طالل" که در دمشق کار می کند نامزد می شود.آنها به دلیل اشغال منطقه توسط اسرائیل هیچگاه با یکدیگر ملاقات نکرده اند و وقتی او به سوریه نقل مکان می کند ملیت خود را از دست داده و هیچگاه اجازه بازگشت به خانه اش را بدست نخواهد آورد و...
7.5

The Syrian Bride (2004)


ستاره ها : Hiam Abbass , Makram Khoury , Clara Khoury
ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Eran Riklis
 در "مجدل شمس" یکی از بزرگترین روستاهای بلندیهای جولان،"مونا" با یک کمدین تلویزیونی به نام "طالل" که در دمشق کار می کند نامزد می شود.آنها به دلیل اشغال منطقه توسط اسرائیل هیچگاه با یکدیگر ملاقات نکرده اند و وقتی او به سوریه نقل مکان می کند ملیت خود را از دست داده و هیچگاه اجازه بازگشت به خانه اش را بدست نخواهد آورد و...
7.5

بهترین بازیگر زن

Antares (2004)


ستاره ها : Petra Morzé , Andreas Patton , Hary Prinz
ژانر : درام | کارگردان : Götz Spielmann

یک تصادف رانندگی مرگبار، داستانهای موازی از زنانی که در نقاط بحرانی زندگی خود هستند را به هم پیوند می زند و...

6.4

Antares (2004)


ستاره ها : Petra Morzé , Andreas Patton , Hary Prinz
ژانر : درام | کارگردان : Götz Spielmann

یک تصادف رانندگی مرگبار، داستانهای موازی از زنانی که در نقاط بحرانی زندگی خود هستند را به هم پیوند می زند و...

6.4

جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

یوزپلنگ طلایی

Antares (2004)


ستاره ها : Petra Morzé , Andreas Patton , Hary Prinz
ژانر : درام | کارگردان : Götz Spielmann

یک تصادف رانندگی مرگبار، داستانهای موازی از زنانی که در نقاط بحرانی زندگی خود هستند را به هم پیوند می زند و...

6.4

Yasmin (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Kenneth Glenaan
 "یاسمن" زنی پاکستانی که در انگلستان زندگی می کند دو دنیا کاملا متفاوت دارد.بین مردم خود او لباسهای مسلمانان را بر تن کرده،برای پدر و برادر خود آشپزی کرده و رفتار سنتی آنها را از خود نشان می دهد.او با مهاجری غیرقانونی به نام "فیصل" ازدواج می کند تا بتواند اقامت بریتانیا را بدست آورده و سپس طلاق بگیرد اما...
6.9

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

Black Friday (2004)


فیلم داستان تحقیقات در مورد چندین فقره بمبگذاری در سال 1993 بمبئی را در دید پلیس، مجرمان و قربانیان روایت می کند...

8.6

Antares (2004)


ستاره ها : Petra Morzé , Andreas Patton , Hary Prinz
ژانر : درام | کارگردان : Götz Spielmann

یک تصادف رانندگی مرگبار، داستانهای موازی از زنانی که در نقاط بحرانی زندگی خود هستند را به هم پیوند می زند و...

6.4

Black Friday (2004)


فیلم داستان تحقیقات در مورد چندین فقره بمبگذاری در سال 1993 بمبئی را در دید پلیس، مجرمان و قربانیان روایت می کند...

8.6

Yasmin (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Kenneth Glenaan
 "یاسمن" زنی پاکستانی که در انگلستان زندگی می کند دو دنیا کاملا متفاوت دارد.بین مردم خود او لباسهای مسلمانان را بر تن کرده،برای پدر و برادر خود آشپزی کرده و رفتار سنتی آنها را از خود نشان می دهد.او با مهاجری غیرقانونی به نام "فیصل" ازدواج می کند تا بتواند اقامت بریتانیا را بدست آورده و سپس طلاق بگیرد اما...
6.9

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

یوزپلنگ طلایی - دیدئو

Down to the Bone (2004)


ستاره ها : Vera Farmiga , Hugh Dillon , Clint Jordan
ژانر : درام | کارگردان : Debra Granik

"ایرن" از طبقه کارگر،مادر دو پسر و مصرف کننده کوکائین است.او به برنامه بازپروری رفته و با "باب" آشنا می شود.پس از بازگشت به خانه ارتباطش با او را قطع نمی کند و رابطه ای مخفیانه شروع می شود...

6.5

Down to the Bone (2004)


ستاره ها : Vera Farmiga , Hugh Dillon , Clint Jordan
ژانر : درام | کارگردان : Debra Granik

"ایرن" از طبقه کارگر،مادر دو پسر و مصرف کننده کوکائین است.او به برنامه بازپروری رفته و با "باب" آشنا می شود.پس از بازگشت به خانه ارتباطش با او را قطع نمی کند و رابطه ای مخفیانه شروع می شود...

6.5

جایزه کلیسای جهانی

Yasmin (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Kenneth Glenaan
 "یاسمن" زنی پاکستانی که در انگلستان زندگی می کند دو دنیا کاملا متفاوت دارد.بین مردم خود او لباسهای مسلمانان را بر تن کرده،برای پدر و برادر خود آشپزی کرده و رفتار سنتی آنها را از خود نشان می دهد.او با مهاجری غیرقانونی به نام "فیصل" ازدواج می کند تا بتواند اقامت بریتانیا را بدست آورده و سپس طلاق بگیرد اما...
6.9

Yasmin (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Kenneth Glenaan
 "یاسمن" زنی پاکستانی که در انگلستان زندگی می کند دو دنیا کاملا متفاوت دارد.بین مردم خود او لباسهای مسلمانان را بر تن کرده،برای پدر و برادر خود آشپزی کرده و رفتار سنتی آنها را از خود نشان می دهد.او با مهاجری غیرقانونی به نام "فیصل" ازدواج می کند تا بتواند اقامت بریتانیا را بدست آورده و سپس طلاق بگیرد اما...
6.9

جایزه ویژه هیئت داوران

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

جایزه هیئت داوران جوان

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4

Tony Takitani (2004)


ژانر : درام | کارگردان : Jun Ichikawa

"تونی" به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...

7.4
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال