بهترین بازیگر مرد

Curling (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Denis Côté

در حاشیه یک منطقه دور افتاده در منطقه ای کانادایی فرانسوی، رابطه شکننده و زندگی شخصی غیر عادی پدر و دختری بوسیله اتفاقات عجیب به خطر می افتد و...

6.3

Curling (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Denis Côté

در حاشیه یک منطقه دور افتاده در منطقه ای کانادایی فرانسوی، رابطه شکننده و زندگی شخصی غیر عادی پدر و دختری بوسیله اتفاقات عجیب به خطر می افتد و...

6.3

بهترین کارگردان

Curling (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Denis Côté

در حاشیه یک منطقه دور افتاده در منطقه ای کانادایی فرانسوی، رابطه شکننده و زندگی شخصی غیر عادی پدر و دختری بوسیله اتفاقات عجیب به خطر می افتد و...

6.3

Curling (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Denis Côté

در حاشیه یک منطقه دور افتاده در منطقه ای کانادایی فرانسوی، رابطه شکننده و زندگی شخصی غیر عادی پدر و دختری بوسیله اتفاقات عجیب به خطر می افتد و...

6.3

بهترین فیلم اول یا دوم

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

جایزه دون کیشوت

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

لوح تقدیر جایزه دون کیشوت

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

لوح تقدیر فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

یوزپلنگ طلایی

Womb (2010)


ستاره ها : Eva Green , Matt Smith , Lesley Manville
ژانر : درام , تخیلی , عاشقانه | کارگردان : Benedek Fliegauf

زنی باردار به نوزاد متولد نشده اش داستان پدرش و ترک او برای همیشه را تعریف می کند...

6.4

Curling (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Denis Côté

در حاشیه یک منطقه دور افتاده در منطقه ای کانادایی فرانسوی، رابطه شکننده و زندگی شخصی غیر عادی پدر و دختری بوسیله اتفاقات عجیب به خطر می افتد و...

6.3

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

Curling (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Denis Côté

در حاشیه یک منطقه دور افتاده در منطقه ای کانادایی فرانسوی، رابطه شکننده و زندگی شخصی غیر عادی پدر و دختری بوسیله اتفاقات عجیب به خطر می افتد و...

6.3

Womb (2010)


ستاره ها : Eva Green , Matt Smith , Lesley Manville
ژانر : درام , تخیلی , عاشقانه | کارگردان : Benedek Fliegauf

زنی باردار به نوزاد متولد نشده اش داستان پدرش و ترک او برای همیشه را تعریف می کند...

6.4

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

مسابقه بین المللی

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

جایزه کلیسای جهانی

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

لوح تقدیر کلیسای جهانی

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

Karamay (2010)


ستاره ها :
ژانر : مستند | کارگردان : Xu Xin

در سال 1994، 323 نفر شامل 288 کودک در آتشسوزی یک سالن نمایش چینی کشته شدند. به آنها گفته شده بود در صندلیهای خود باقی بمانند تا ابتدا مقامات سالن را ترک کنند. دولت چین این اتفاقات را سانسور کرده و تا امروز مردم "کارامی" اجازه ندارند برای عزیزان از دست رفته خود عزاداری کنند...

8.2

جایزه ویژه هیئت داوران

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

Morgen (2010)


ژانر : درام | کارگردان : Marian Crisan

"نلو"، مردی در میانه چهل سالگی خود، به عنوان نگهبان در سوپرمارکتی در مرز رومانی و مجارستان کار می کند. این شهر جائی است که بسیاری از مهاجران غیر قانونی تلاش می کنند خود را از طریق آن به مجارستان و اروپا برسانند. او روزهایش را صرف ماهیگیری می کند. اما یک روز او چیز جدیدی صید می کند، یک مرد ترکیه ای...

7.1

جایزه گراند پیازا

Rare Exports: A Christmas Tale (2010)


ژانر : اکشن , کمدی , فانتزی | کارگردان : Jalmari Helander
در شب کریسمس بابانوئل حفره ای باستانی را کشف می کند. کمی بعد بچه ها شروع به مفقود شدن می کنند و پدر و پسر بابانوئل را دستگیر می کنند و با شکارچیان دیگر قصد دارن او را به کمپانی اسپانسر حفر بفروشند و ...
6.8

Rare Exports: A Christmas Tale (2010)


ژانر : اکشن , کمدی , فانتزی | کارگردان : Jalmari Helander
در شب کریسمس بابانوئل حفره ای باستانی را کشف می کند. کمی بعد بچه ها شروع به مفقود شدن می کنند و پدر و پسر بابانوئل را دستگیر می کنند و با شکارچیان دیگر قصد دارن او را به کمپانی اسپانسر حفر بفروشند و ...
6.8
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال