بهترین بازیگر مرد

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

بهترین بازیگر زن

Fidelio: Alice's Odyssey (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Lucie Borleteau

شغل "آلیس" سی ساله به عنوان یک زن کمی عجیب است، او به عنوان یک مهندس بر روی بارکش کار می کند. او کارش را بسیار دوست دارد و در میان تمام کارمندان مرد کار خود را به خوبی انجام می دهد و...

6.3

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

Fidelio: Alice's Odyssey (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Lucie Borleteau

شغل "آلیس" سی ساله به عنوان یک زن کمی عجیب است، او به عنوان یک مهندس بر روی بارکش کار می کند. او کارش را بسیار دوست دارد و در میان تمام کارمندان مرد کار خود را به خوبی انجام می دهد و...

6.3

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

بهترین کارگردان

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

بهترین فیلم

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

Listen Up Philip (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Alex Ross Perry

در حالیکه "فیلیپ" منتطر انتشار رمان دوم خود است، به شدت خشمگین می شود. او تصور می کند که با سر و صداهای دائمی آرامش خود را از دست داده و یک رابطه پرتنش با دوست دختر عکاس خود "اشلی" دارد...

6.5

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

جایزه دون کیشوت

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

لوح تقدیر جایزه دون کیشوت

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

یوزپلنگ طلایی

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

Listen Up Philip (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Alex Ross Perry

در حالیکه "فیلیپ" منتطر انتشار رمان دوم خود است، به شدت خشمگین می شود. او تصور می کند که با سر و صداهای دائمی آرامش خود را از دست داده و یک رابطه پرتنش با دوست دختر عکاس خود "اشلی" دارد...

6.5

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

La Sapienza (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Eugène Green

در اوج حرفه کاریش، "الکساندر" با ایده به پایان رساندن کتابش، تصمیم می گیرد به ایتالیا سفر کند. همسر او "النور" احساس می کند رابطه اش با او دیگر مانند گذشته نیست و...

6.4

Cure: The Life of Another (2014)


ژانر : درام , رمز آلود , دلهره آور , جنگ | کارگردان : Andrea Staka

"لیندا" و "اتا"، دو دختر چهارده ساله و دوستانی صمیمی، به یک ساحل مرجانی می روند، اما صبح روز بعد فقط یکی از آنها باز می گردد و...

5.7

Fidelio: Alice's Odyssey (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Lucie Borleteau

شغل "آلیس" سی ساله به عنوان یک زن کمی عجیب است، او به عنوان یک مهندس بر روی بارکش کار می کند. او کارش را بسیار دوست دارد و در میان تمام کارمندان مرد کار خود را به خوبی انجام می دهد و...

6.3

Two Shots Fired (2014)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Martín Rejtman

"ماریانو" هفده ساله اسلحه ای در خانه پیدا کرده و به خود دوبار شلیک می کند. اما زنده می ماند و...

6.2

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

A Blast (2014)


ژانر : درام , دلهره آور | کارگردان : Syllas Tzoumerkas

"ماریا" به تنهایی در بزرگ راه رانندگی می کند. پشت سر او آتش و کیفی پر از پول و در مقابلش عظمت جاده قرار دارد. تنها یک روز پیش او مادری دلسوز و همسری مهربان بود که...

6.0

The Princess of France (2014)


ژانر : کمدی , درام , عاشقانه | کارگردان : Matías Piñeiro
"ویکتور" پس از مرگ پدرش به بوینس آیرس باز می گردد تا با کمک زنانی از گذشته خود یک نمایش رادیویی اجرا کند...
5.9

Horse Money (2014)


ژانر : درام , فیلم های پیشنهادی | کارگردان : Pedro Costa

"پول اسب" به مسائل و مشکلات طبقه‌ی فقیر کشور پرتغال که در پروژه‌های مسکونی لیسبون ساکن هستند می‌پردازد. اگرچه ماجرا با تصاویری از نیویورک قرن نوزدهم آغاز می‌شود، اما این موضوع در فیلمی که مدام بین زمان، مکان، واقعیت و رویا تغییر ماهیت می‌دهد امری کاملا طبیعی است...

7.1

La Sapienza (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Eugène Green

در اوج حرفه کاریش، "الکساندر" با ایده به پایان رساندن کتابش، تصمیم می گیرد به ایتالیا سفر کند. همسر او "النور" احساس می کند رابطه اش با او دیگر مانند گذشته نیست و...

6.4

Fidelio: Alice's Odyssey (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Lucie Borleteau

شغل "آلیس" سی ساله به عنوان یک زن کمی عجیب است، او به عنوان یک مهندس بر روی بارکش کار می کند. او کارش را بسیار دوست دارد و در میان تمام کارمندان مرد کار خود را به خوبی انجام می دهد و...

6.3

Two Shots Fired (2014)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Martín Rejtman

"ماریانو" هفده ساله اسلحه ای در خانه پیدا کرده و به خود دوبار شلیک می کند. اما زنده می ماند و...

6.2

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

Listen Up Philip (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Alex Ross Perry

در حالیکه "فیلیپ" منتطر انتشار رمان دوم خود است، به شدت خشمگین می شود. او تصور می کند که با سر و صداهای دائمی آرامش خود را از دست داده و یک رابطه پرتنش با دوست دختر عکاس خود "اشلی" دارد...

6.5

From What Is Before (2014)


ستاره ها : Perry Dizon , Roeder , Hazel Orencio
ژانر : درام | کارگردان : Lav Diaz

فیلیپین، 1972. اتفاقات اسرارآمیزی در منطقه ای دور افتاده به وقوع پیوسته. ناله هایی از جنگل شنیده شده، گاوها تا حد مرگ زخمی می شوند، مردی دچار خونریزی شدید شده و خانه ها در آتش می سوزند...

8.1

یوزپلنگ طلایی - فیلمسازان حال

Buzzard (2014)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Joel Potrykus

پارانویا کلاهبردار خرده پا "مارتی" را وادار می کند از محل سکونتش به دیترویت خطرناک فرار کند. او با جیبی پس از چکهای جعلی وارد شهر می شود و...

6.0

Christmas, Again (2014)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Charles Poekel
یک فروشنده درخت‌های کریسمس که قلبش شکسته، به امید پشت سر گذاشتن گذشته اش، به نیویورک می آید. آنجا در یک تریلی و در شیفت شب کار می کند. زندگی اش روال یکنواخت و خسته کننده دارد تا اینکه یک زن مرموز را نجات می دهد و...
6.5

Christmas, Again (2014)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Charles Poekel
یک فروشنده درخت‌های کریسمس که قلبش شکسته، به امید پشت سر گذاشتن گذشته اش، به نیویورک می آید. آنجا در یک تریلی و در شیفت شب کار می کند. زندگی اش روال یکنواخت و خسته کننده دارد تا اینکه یک زن مرموز را نجات می دهد و...
6.5

مسابقه بین المللی

Buzzard (2014)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Joel Potrykus

پارانویا کلاهبردار خرده پا "مارتی" را وادار می کند از محل سکونتش به دیترویت خطرناک فرار کند. او با جیبی پس از چکهای جعلی وارد شهر می شود و...

6.0

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

جایزه کلیسای جهانی

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

Durak (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Yuriy Bykov

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد. زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد و...

7.9

جایزه ویژه هیئت داوران

Listen Up Philip (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Alex Ross Perry

در حالیکه "فیلیپ" منتطر انتشار رمان دوم خود است، به شدت خشمگین می شود. او تصور می کند که با سر و صداهای دائمی آرامش خود را از دست داده و یک رابطه پرتنش با دوست دختر عکاس خود "اشلی" دارد...

6.5

Listen Up Philip (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Alex Ross Perry

در حالیکه "فیلیپ" منتطر انتشار رمان دوم خود است، به شدت خشمگین می شود. او تصور می کند که با سر و صداهای دائمی آرامش خود را از دست داده و یک رابطه پرتنش با دوست دختر عکاس خود "اشلی" دارد...

6.5

جایزه گراند پیازا

Marie's Story (2014)


ژانر : بیوگرافی | کارگردان : Jean-Pierre Améris

"ماری هرتین" نابینا و ناشنوا به دنیا می آید. "خواهر مارگارت" اعتماد او را بدست آورده و به او می آموزد چطور تواناییهای خود را گسترش دهد...

7.3

Land Ho! (2014)


ژانر : کمدی , ماجرایی | کارگردان : Aaron Katz , Martha Stephens

دو آشنای قدیمی به یاد دوران جوانی خود، به سفری در سرتاسر ایسلند می روند و...

6.4

Clouds of Sils Maria (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Olivier Assayas

در اوج حرفه بین المللی اش، از "ماریا اندرز" دعوت می شود تا در بازسازی نمایشی که بیست سال پیش او را مشهور کرد بازی کند. او سالها قبل نقش "سیگرید"، دختر جوانی که در نهایت رئیس خود "هلنا" را وادار به خودکشی کرد را بازی می کرده اما اکنون از او خواسته شده تا نقش "هلنا" را بازی کند و...

7.0

The Hundred-Foot Journey (2014)


ستاره ها : Helen Mirren , Om Puri , Manish Dayal
ژانر : درام | کارگردان : Lasse Hallström

خانواده یک آشپز با استعداد هندوستان را به مقصد فرانسه ترک کرده و رستورانی درست روبروی غذاخوری "مادام مالوری" باز می کنند. این اتفاق آنها را وارد رقابتی سخت می کند و...

7.5

Lucy (2014)


ژانر : اکشن , دلهره آور , تخیلی , باکس | کارگردان : Luc Besson

کار ساده ای به نظر می آمد. تنها کاری که "لوسی" باید انجام می داد تحویل کیف مرموزی به "آقای جنگ" بود. اما ناگهان او در معامله ای خطرناک گرفتار می شود، او توسط یک سندیکای قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و تبدیل به یک قاچاقچی می شود. وقتی بسته ای که او در بدن خود حمل می کند در معده اش باز می شود، تغییراتی در ذهن او رخ داده و...

6.4

Lucy (2014)


ژانر : اکشن , دلهره آور , تخیلی , باکس | کارگردان : Luc Besson

کار ساده ای به نظر می آمد. تنها کاری که "لوسی" باید انجام می داد تحویل کیف مرموزی به "آقای جنگ" بود. اما ناگهان او در معامله ای خطرناک گرفتار می شود، او توسط یک سندیکای قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و تبدیل به یک قاچاقچی می شود. وقتی بسته ای که او در بدن خود حمل می کند در معده اش باز می شود، تغییراتی در ذهن او رخ داده و...

6.4

Clouds of Sils Maria (2014)


ژانر : درام | کارگردان : Olivier Assayas

در اوج حرفه بین المللی اش، از "ماریا اندرز" دعوت می شود تا در بازسازی نمایشی که بیست سال پیش او را مشهور کرد بازی کند. او سالها قبل نقش "سیگرید"، دختر جوانی که در نهایت رئیس خود "هلنا" را وادار به خودکشی کرد را بازی می کرده اما اکنون از او خواسته شده تا نقش "هلنا" را بازی کند و...

7.0

The Hundred-Foot Journey (2014)


ستاره ها : Helen Mirren , Om Puri , Manish Dayal
ژانر : درام | کارگردان : Lasse Hallström

خانواده یک آشپز با استعداد هندوستان را به مقصد فرانسه ترک کرده و رستورانی درست روبروی غذاخوری "مادام مالوری" باز می کنند. این اتفاق آنها را وارد رقابتی سخت می کند و...

7.5

Land Ho! (2014)


ژانر : کمدی , ماجرایی | کارگردان : Aaron Katz , Martha Stephens

دو آشنای قدیمی به یاد دوران جوانی خود، به سفری در سرتاسر ایسلند می روند و...

6.4

Marie's Story (2014)


ژانر : بیوگرافی | کارگردان : Jean-Pierre Améris

"ماری هرتین" نابینا و ناشنوا به دنیا می آید. "خواهر مارگارت" اعتماد او را بدست آورده و به او می آموزد چطور تواناییهای خود را گسترش دهد...

7.3
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال