بهترین بازیگر مرد

Jealousy, Italian Style (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Ettore Scola

کارگر ساختمانی "اورست" و نامزد جوانش "آدلاید" با آشپز یک پیتزا فروشی "نیلو" آشنا می شوند. یک رابطه عاشقانه بین آنها شکل می گیرد و...

7.1

Jealousy, Italian Style (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Ettore Scola

کارگر ساختمانی "اورست" و نامزد جوانش "آدلاید" با آشپز یک پیتزا فروشی "نیلو" آشنا می شوند. یک رابطه عاشقانه بین آنها شکل می گیرد و...

7.1

بهترین کارگردان

Leo the Last (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : John Boorman
"شاهزاده لئو" فرمانروایی تبعید شده یک کشور بدون نام، به همراه معشوقه خود "مارگارت" در محله یهودی نشین لندن زندگی می کند. هنگام مشاهده پرندگان با تلسکوپ خود، او شاهد تلاش همسایه های سیاه پوست خود برای زنده ماندن در محیط خشن شهری می شود و...
6.3

Leo the Last (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : John Boorman
"شاهزاده لئو" فرمانروایی تبعید شده یک کشور بدون نام، به همراه معشوقه خود "مارگارت" در محله یهودی نشین لندن زندگی می کند. هنگام مشاهده پرندگان با تلسکوپ خود، او شاهد تلاش همسایه های سیاه پوست خود برای زنده ماندن در محیط خشن شهری می شود و...
6.3

جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم

Investigation of a Citizen Above Suspicion (1970)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Elio Petri

رئیس بخش جنایی اداره پلیس،معشوقه خود را به قتل رسانده و عمدا سرنخهایی به جای می گذارد تا مسئولیتش را نسبت به جرم ثابت کند و...

8.1

Investigation of a Citizen Above Suspicion (1970)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Elio Petri

رئیس بخش جنایی اداره پلیس،معشوقه خود را به قتل رسانده و عمدا سرنخهایی به جای می گذارد تا مسئولیتش را نسبت به جرم ثابت کند و...

8.1

جایزه بزرگ هیئت داوران

Investigation of a Citizen Above Suspicion (1970)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Elio Petri

رئیس بخش جنایی اداره پلیس،معشوقه خود را به قتل رسانده و عمدا سرنخهایی به جای می گذارد تا مسئولیتش را نسبت به جرم ثابت کند و...

8.1

Investigation of a Citizen Above Suspicion (1970)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Elio Petri

رئیس بخش جنایی اداره پلیس،معشوقه خود را به قتل رسانده و عمدا سرنخهایی به جای می گذارد تا مسئولیتش را نسبت به جرم ثابت کند و...

8.1

جایزه هئیت داوران

Magasiskola (1970)


ژانر : درام | کارگردان : István Gaál

فیلم بوسیله زندگی یک تعلیم دهنده شاهین نشان می دهد که برقراری نظم از طریق دیکتاتوری ممکن است یا خیر....

6.7

Magasiskola (1970)


ژانر : درام | کارگردان : István Gaál

فیلم بوسیله زندگی یک تعلیم دهنده شاهین نشان می دهد که برقراری نظم از طریق دیکتاتوری ممکن است یا خیر....

6.7

نخل طلایی

MASH (1970)


ژانر : کمدی , درام , جنگ | کارگردان : Robert Altman

بیمارستان جراحی سیار ارتش، جایی که دو جراح جوان "دوک" و "هاوکی" در طول جنگ کره تا پایان آن با هم هستند. آنها با سری کارهایی از قبیل بازی فوتبال با واحد دیگری، سفر به توکیو و بازی گلف سعی در سرگرم کردن خود دارند ...

7.6

Leo the Last (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : John Boorman
"شاهزاده لئو" فرمانروایی تبعید شده یک کشور بدون نام، به همراه معشوقه خود "مارگارت" در محله یهودی نشین لندن زندگی می کند. هنگام مشاهده پرندگان با تلسکوپ خود، او شاهد تلاش همسایه های سیاه پوست خود برای زنده ماندن در محیط خشن شهری می شود و...
6.3

Landscape After Battle (1970)


ژانر : درام , تاریخی , عاشقانه , جنگ | کارگردان : Andrzej Wajda

فیلم با صحنه آزادسازی اسرای اردوگاه کار اجباری شروع می شود. مردان تلاش می کند غذا پیدا کرده، لباسهایشان را عوض کرده، و شکنجه گرانی که زنده پیدا می کنند را دفن کنند...

7.3

The Things of Life (1970)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Claude Sautet

"پییر" مهندسی موفق در زمینه ساخت بزرگراه،دچار صانحه رانندگی می شود.او که به شدت مجروح شده و در انتظار مرگ است بوسیله فلشبک به مرور خاطرات گذشته اش می پردازد...

7.8

Investigation of a Citizen Above Suspicion (1970)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Elio Petri

رئیس بخش جنایی اداره پلیس،معشوقه خود را به قتل رسانده و عمدا سرنخهایی به جای می گذارد تا مسئولیتش را نسبت به جرم ثابت کند و...

8.1

Fruit of Paradise (1970)


ستاره ها : Jitka Novákova , Karel Novak , Jan Schmid
ژانر : درام | کارگردان : Vera Chytilová

فیلم داستان "آدم" و "حوا" به صورت تجریی و متراکم بازگو می کند.فیلم پیش از پائیز شروع می شود،در حالیکه "یوسف" و "حوا" در بهشتی که به تصویر کشیده می شود در میان برگهای قهوه ای،قرمز و زرد قدم می زنند...

7.1

Magasiskola (1970)


ژانر : درام | کارگردان : István Gaál

فیلم بوسیله زندگی یک تعلیم دهنده شاهین نشان می دهد که برقراری نظم از طریق دیکتاتوری ممکن است یا خیر....

6.7

Jealousy, Italian Style (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Ettore Scola

کارگر ساختمانی "اورست" و نامزد جوانش "آدلاید" با آشپز یک پیتزا فروشی "نیلو" آشنا می شوند. یک رابطه عاشقانه بین آنها شکل می گیرد و...

7.1

The Land (1969)


ژانر : درام | کارگردان : Youssef Chahine

اهالی یک روستای کوچک در برابر تاخت و تاز بی رحمانه یک زمیندار بزرگ مقابله می کنند و...

8.3

Landscape After Battle (1970)


ژانر : درام , تاریخی , عاشقانه , جنگ | کارگردان : Andrzej Wajda

فیلم با صحنه آزادسازی اسرای اردوگاه کار اجباری شروع می شود. مردان تلاش می کند غذا پیدا کرده، لباسهایشان را عوض کرده، و شکنجه گرانی که زنده پیدا می کنند را دفن کنند...

7.3

Leo the Last (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : John Boorman
"شاهزاده لئو" فرمانروایی تبعید شده یک کشور بدون نام، به همراه معشوقه خود "مارگارت" در محله یهودی نشین لندن زندگی می کند. هنگام مشاهده پرندگان با تلسکوپ خود، او شاهد تلاش همسایه های سیاه پوست خود برای زنده ماندن در محیط خشن شهری می شود و...
6.3

Jealousy, Italian Style (1970)


ژانر : کمدی , درام | کارگردان : Ettore Scola

کارگر ساختمانی "اورست" و نامزد جوانش "آدلاید" با آشپز یک پیتزا فروشی "نیلو" آشنا می شوند. یک رابطه عاشقانه بین آنها شکل می گیرد و...

7.1

Magasiskola (1970)


ژانر : درام | کارگردان : István Gaál

فیلم بوسیله زندگی یک تعلیم دهنده شاهین نشان می دهد که برقراری نظم از طریق دیکتاتوری ممکن است یا خیر....

6.7

The Land (1969)


ژانر : درام | کارگردان : Youssef Chahine

اهالی یک روستای کوچک در برابر تاخت و تاز بی رحمانه یک زمیندار بزرگ مقابله می کنند و...

8.3

The Things of Life (1970)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Claude Sautet

"پییر" مهندسی موفق در زمینه ساخت بزرگراه،دچار صانحه رانندگی می شود.او که به شدت مجروح شده و در انتظار مرگ است بوسیله فلشبک به مرور خاطرات گذشته اش می پردازد...

7.8

Investigation of a Citizen Above Suspicion (1970)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Elio Petri

رئیس بخش جنایی اداره پلیس،معشوقه خود را به قتل رسانده و عمدا سرنخهایی به جای می گذارد تا مسئولیتش را نسبت به جرم ثابت کند و...

8.1

Fruit of Paradise (1970)


ستاره ها : Jitka Novákova , Karel Novak , Jan Schmid
ژانر : درام | کارگردان : Vera Chytilová

فیلم داستان "آدم" و "حوا" به صورت تجریی و متراکم بازگو می کند.فیلم پیش از پائیز شروع می شود،در حالیکه "یوسف" و "حوا" در بهشتی که به تصویر کشیده می شود در میان برگهای قهوه ای،قرمز و زرد قدم می زنند...

7.1

MASH (1970)


ژانر : کمدی , درام , جنگ | کارگردان : Robert Altman

بیمارستان جراحی سیار ارتش، جایی که دو جراح جوان "دوک" و "هاوکی" در طول جنگ کره تا پایان آن با هم هستند. آنها با سری کارهایی از قبیل بازی فوتبال با واحد دیگری، سفر به توکیو و بازی گلف سعی در سرگرم کردن خود دارند ...

7.6
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال