بهترین بازیگر مرد نقش اصلی

The Last Command (1928)


ژانر : درام , تاریخی , عاشقانه , جنگ | کارگردان : Josef von Sternberg
پس از منحل شدن امپراتوری روسیه،یکی از ژنرالهای تزاری دچار فقر می شود.دشمنی قدیمی که اکنون کارگردانی موفق است،او را استخدام می کند تا انقلاب را بازسازی کند...
7.8

The Last Command (1928)


ژانر : درام , تاریخی , عاشقانه , جنگ | کارگردان : Josef von Sternberg
پس از منحل شدن امپراتوری روسیه،یکی از ژنرالهای تزاری دچار فقر می شود.دشمنی قدیمی که اکنون کارگردانی موفق است،او را استخدام می کند تا انقلاب را بازسازی کند...
7.8

بهترین بازیگر زن نقش اصلی

Street Angel (1928)


ژانر : درام | کارگردان : Frank Borzage
زنی که در حال فرار از دست قانون است،درست در هنگامی که در آستانه رسیدن به خوشبختی واقعی قرار دارد،متوجه می شود که گذشته اش به سراغش آمده و...
7.3

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

Sadie Thompson (1928)


ژانر : درام | کارگردان : Raoul Walsh

"سدی تامپسون" تصمیم می گیرد زندگی جدیدی را آغاز کند، اما وقتی مبلغ تندرو "دیودسون" از راه می رسد و تلاش می کند او را به سانفرانسیسکو بازگرداند، او شانس مجدد خود را از دست رفته می بیند و...

8.0

Sadie Thompson (1928)


ژانر : درام | کارگردان : Raoul Walsh

"سدی تامپسون" تصمیم می گیرد زندگی جدیدی را آغاز کند، اما وقتی مبلغ تندرو "دیودسون" از راه می رسد و تلاش می کند او را به سانفرانسیسکو بازگرداند، او شانس مجدد خود را از دست رفته می بیند و...

8.0

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

Street Angel (1928)


ژانر : درام | کارگردان : Frank Borzage
زنی که در حال فرار از دست قانون است،درست در هنگامی که در آستانه رسیدن به خوشبختی واقعی قرار دارد،متوجه می شود که گذشته اش به سراغش آمده و...
7.3

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

بهترین کارگردانی هنری

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

بهترین فیلمبرداری

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

Sadie Thompson (1928)


ژانر : درام | کارگردان : Raoul Walsh

"سدی تامپسون" تصمیم می گیرد زندگی جدیدی را آغاز کند، اما وقتی مبلغ تندرو "دیودسون" از راه می رسد و تلاش می کند او را به سانفرانسیسکو بازگرداند، او شانس مجدد خود را از دست رفته می بیند و...

8.0

Sadie Thompson (1928)


ژانر : درام | کارگردان : Raoul Walsh

"سدی تامپسون" تصمیم می گیرد زندگی جدیدی را آغاز کند، اما وقتی مبلغ تندرو "دیودسون" از راه می رسد و تلاش می کند او را به سانفرانسیسکو بازگرداند، او شانس مجدد خود را از دست رفته می بیند و...

8.0

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

بهترین کارگردان

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

The Crowd (1928)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : King Vidor
فیلم زندگی زن و مردی  در شهری بزرگ را به وسیله امیدها،تلاشها و شکستهایشان به تصویر می کشد و...
7.9

The Crowd (1928)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : King Vidor
فیلم زندگی زن و مردی  در شهری بزرگ را به وسیله امیدها،تلاشها و شکستهایشان به تصویر می کشد و...
7.9

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

بهترین فیلم سال

Wings (1927)


ژانر : اکشن , درام , عاشقانه , جنگ | کارگردان : William A. Wellman
دو مرد جوان،یکی ثروتمند و یکی از طبقه متوسط که عاشق زنی مشترک هستند تبدیل به خلبانان هواپیمای جنگی در جنگ جهانی اول می شوند...
7.7

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

Wings (1927)


ژانر : اکشن , درام , عاشقانه , جنگ | کارگردان : William A. Wellman
دو مرد جوان،یکی ثروتمند و یکی از طبقه متوسط که عاشق زنی مشترک هستند تبدیل به خلبانان هواپیمای جنگی در جنگ جهانی اول می شوند...
7.7

بهترین فیلم سال

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

The Crowd (1928)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : King Vidor
فیلم زندگی زن و مردی  در شهری بزرگ را به وسیله امیدها،تلاشها و شکستهایشان به تصویر می کشد و...
7.9

The Crowd (1928)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : King Vidor
فیلم زندگی زن و مردی  در شهری بزرگ را به وسیله امیدها،تلاشها و شکستهایشان به تصویر می کشد و...
7.9

Sunrise (1927)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : F.W. Murnau

یک کشاورز متاهل تحت تاثیر یک زن شهری قرار می گیرد،زنی که سعی می کند او را متقاعد کند همسرش را به قتل برساند...

8.4

بهترین فیلمنامه اقتباسی

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

The Jazz Singer (1927)


ستاره ها : Al Jolson , May McAvoy , Warner Oland
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Alan Crosland
پسر یک خواننده یهودی مجبور می شود برای دنبال کردن رویایش و تبدیل شدن به یک ستاره موسیقی جاز با پدر خود مقابله کند...
6.6

The Jazz Singer (1927)


ستاره ها : Al Jolson , May McAvoy , Warner Oland
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Alan Crosland
پسر یک خواننده یهودی مجبور می شود برای دنبال کردن رویایش و تبدیل شدن به یک ستاره موسیقی جاز با پدر خود مقابله کند...
6.6

7th Heaven (1927)


ستاره ها : Janet Gaynor , Charles Farrell , Ben Bard
ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Frank Borzage
یک رفتگر خیابانی زندگی زنی جوان را نجات می دهد.آن دو به آرامی عاشق یکدیگر می شوند تا اینکه آتش جنگ جهانی اول به کشور می رسد و...
7.9

بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی

Underworld (1927)


ژانر : جنایی , درام , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg
"بول وید" گنگستری خشن وکیل سابق خود را از گرداب الکل نجات می دهد اما وقتی او عاشق دوست دختر "وید" می شود همه چیز رنگ پیچیده تری به خود می گیرد و...
7.7

The Last Command (1928)


ژانر : درام , تاریخی , عاشقانه , جنگ | کارگردان : Josef von Sternberg
پس از منحل شدن امپراتوری روسیه،یکی از ژنرالهای تزاری دچار فقر می شود.دشمنی قدیمی که اکنون کارگردانی موفق است،او را استخدام می کند تا انقلاب را بازسازی کند...
7.8

The Last Command (1928)


ژانر : درام , تاریخی , عاشقانه , جنگ | کارگردان : Josef von Sternberg
پس از منحل شدن امپراتوری روسیه،یکی از ژنرالهای تزاری دچار فقر می شود.دشمنی قدیمی که اکنون کارگردانی موفق است،او را استخدام می کند تا انقلاب را بازسازی کند...
7.8

Underworld (1927)


ژانر : جنایی , درام , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg
"بول وید" گنگستری خشن وکیل سابق خود را از گرداب الکل نجات می دهد اما وقتی او عاشق دوست دختر "وید" می شود همه چیز رنگ پیچیده تری به خود می گیرد و...
7.7
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال