بهترین بازیگر مرد نقش اصلی

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)


ژانر : درام , تخیلی , ترسناک | کارگردان : Rouben Mamoulian
"دکتر هنری جکیل" باور دارد دو صورت مجزا برای یک وجود دارد،صورت خوب و صورت شر.او موفق به ساخت معجونی می شود که او را تبدیل به "آقای هاید" می کند.اما وقتی استفاده از معجون را متوقف می کند که خیلی دیر شده است...
7.7

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)


ژانر : درام , تخیلی , ترسناک | کارگردان : Rouben Mamoulian
"دکتر هنری جکیل" باور دارد دو صورت مجزا برای یک وجود دارد،صورت خوب و صورت شر.او موفق به ساخت معجونی می شود که او را تبدیل به "آقای هاید" می کند.اما وقتی استفاده از معجون را متوقف می کند که خیلی دیر شده است...
7.7

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1

بهترین کارگردانی هنری

À nous la liberté (1931)


ژانر : کمدی , موزیکال | کارگردان : René Clair
داستان فیلم درباره دو متهم سابقه دار است.یکی از آنها از زندان گریخته و از فروشندگی به مالک کارخانه رسیده است.او که می ترسد گذشته اش فاش شود،کارخانه را به کارگران واگذار کرده و به همراه دوستش فرار می کند و...
7.6

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

À nous la liberté (1931)


ژانر : کمدی , موزیکال | کارگردان : René Clair
داستان فیلم درباره دو متهم سابقه دار است.یکی از آنها از زندان گریخته و از فروشندگی به مالک کارخانه رسیده است.او که می ترسد گذشته اش فاش شود،کارخانه را به کارگران واگذار کرده و به همراه دوستش فرار می کند و...
7.6

بهترین فیلمبرداری

Shanghai Express (1932)


ژانر : درام , ماجرایی , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg

بسیاری از مسافران قطار سریع السیری شانگهای نگران این هستند که "شانگهای لیل" بدنام در قطار حضور دارد تا اینکه نگران جنگی داخلی که در جریان است باشند."دونالد هاروی" پزشک ارتش بریتانیا،"لیل" را پیش از به شهرت رسیدن می شناخت.وقتی چریکان چینی قطار را متوقف می کنند "هاروی" به عنوان گروگان انتخاب می شود و...

7.5

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)


ژانر : درام , تخیلی , ترسناک | کارگردان : Rouben Mamoulian
"دکتر هنری جکیل" باور دارد دو صورت مجزا برای یک وجود دارد،صورت خوب و صورت شر.او موفق به ساخت معجونی می شود که او را تبدیل به "آقای هاید" می کند.اما وقتی استفاده از معجون را متوقف می کند که خیلی دیر شده است...
7.7

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)


ژانر : درام , تخیلی , ترسناک | کارگردان : Rouben Mamoulian
"دکتر هنری جکیل" باور دارد دو صورت مجزا برای یک وجود دارد،صورت خوب و صورت شر.او موفق به ساخت معجونی می شود که او را تبدیل به "آقای هاید" می کند.اما وقتی استفاده از معجون را متوقف می کند که خیلی دیر شده است...
7.7

Shanghai Express (1932)


ژانر : درام , ماجرایی , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg

بسیاری از مسافران قطار سریع السیری شانگهای نگران این هستند که "شانگهای لیل" بدنام در قطار حضور دارد تا اینکه نگران جنگی داخلی که در جریان است باشند."دونالد هاروی" پزشک ارتش بریتانیا،"لیل" را پیش از به شهرت رسیدن می شناخت.وقتی چریکان چینی قطار را متوقف می کنند "هاروی" به عنوان گروگان انتخاب می شود و...

7.5

بهترین کارگردان

Shanghai Express (1932)


ژانر : درام , ماجرایی , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg

بسیاری از مسافران قطار سریع السیری شانگهای نگران این هستند که "شانگهای لیل" بدنام در قطار حضور دارد تا اینکه نگران جنگی داخلی که در جریان است باشند."دونالد هاروی" پزشک ارتش بریتانیا،"لیل" را پیش از به شهرت رسیدن می شناخت.وقتی چریکان چینی قطار را متوقف می کنند "هاروی" به عنوان گروگان انتخاب می شود و...

7.5

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1

Shanghai Express (1932)


ژانر : درام , ماجرایی , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg

بسیاری از مسافران قطار سریع السیری شانگهای نگران این هستند که "شانگهای لیل" بدنام در قطار حضور دارد تا اینکه نگران جنگی داخلی که در جریان است باشند."دونالد هاروی" پزشک ارتش بریتانیا،"لیل" را پیش از به شهرت رسیدن می شناخت.وقتی چریکان چینی قطار را متوقف می کنند "هاروی" به عنوان گروگان انتخاب می شود و...

7.5

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1

بهترین فیلم سال

Grand Hotel (1932)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Edmund Goulding
گروهی از شخصیتهای کاملا متفاوت در هتلی مجلل با اعتقادات هم روبرو می شوند و...
7.6

Shanghai Express (1932)


ژانر : درام , ماجرایی , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg

بسیاری از مسافران قطار سریع السیری شانگهای نگران این هستند که "شانگهای لیل" بدنام در قطار حضور دارد تا اینکه نگران جنگی داخلی که در جریان است باشند."دونالد هاروی" پزشک ارتش بریتانیا،"لیل" را پیش از به شهرت رسیدن می شناخت.وقتی چریکان چینی قطار را متوقف می کنند "هاروی" به عنوان گروگان انتخاب می شود و...

7.5

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1

Five Star Final (1931)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Mervyn LeRoy

سردبیر یک روزنامه برخلاف اخلاق روزنامه نگاری خود اقدام به بازکردن یک پرونده بیست ساله می کند و...

7.4

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

Shanghai Express (1932)


ژانر : درام , ماجرایی , عاشقانه | کارگردان : Josef von Sternberg

بسیاری از مسافران قطار سریع السیری شانگهای نگران این هستند که "شانگهای لیل" بدنام در قطار حضور دارد تا اینکه نگران جنگی داخلی که در جریان است باشند."دونالد هاروی" پزشک ارتش بریتانیا،"لیل" را پیش از به شهرت رسیدن می شناخت.وقتی چریکان چینی قطار را متوقف می کنند "هاروی" به عنوان گروگان انتخاب می شود و...

7.5

Five Star Final (1931)


ژانر : جنایی , درام | کارگردان : Mervyn LeRoy

سردبیر یک روزنامه برخلاف اخلاق روزنامه نگاری خود اقدام به بازکردن یک پرونده بیست ساله می کند و...

7.4

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1

Grand Hotel (1932)


ژانر : درام , عاشقانه | کارگردان : Edmund Goulding
گروهی از شخصیتهای کاملا متفاوت در هتلی مجلل با اعتقادات هم روبرو می شوند و...
7.6

بهترین کارتون کوتاه

Flowers and Trees (1932)


ستاره ها :

یک هیزم شکن شرور، که به دو درخت عاشق حسودی می کند، آتشسوزی بزرگی را در جنگل به راه می اندازد و...

7.6

Flowers and Trees (1932)


ستاره ها :

یک هیزم شکن شرور، که به دو درخت عاشق حسودی می کند، آتشسوزی بزرگی را در جنگل به راه می اندازد و...

7.6

بهترین کمدی کوتاه

The Music Box (1932)


ستاره ها : Stan Laurel , Oliver Hardy
ژانر : کمدی | کارگردان : James Parrott
"لورل" و "هاردی" با یک چالش بزرگ در کار خود روبرو شده اند.آنها باید یک پیانو بزرگ و سنگین را از پله های بسیاری بالا ببرند و تحویل صاحبش دهند...
8.0

The Music Box (1932)


ستاره ها : Stan Laurel , Oliver Hardy
ژانر : کمدی | کارگردان : James Parrott
"لورل" و "هاردی" با یک چالش بزرگ در کار خود روبرو شده اند.آنها باید یک پیانو بزرگ و سنگین را از پله های بسیاری بالا ببرند و تحویل صاحبش دهند...
8.0

بهترین فیلمنامه اقتباسی

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)


ژانر : درام , تخیلی , ترسناک | کارگردان : Rouben Mamoulian
"دکتر هنری جکیل" باور دارد دو صورت مجزا برای یک وجود دارد،صورت خوب و صورت شر.او موفق به ساخت معجونی می شود که او را تبدیل به "آقای هاید" می کند.اما وقتی استفاده از معجون را متوقف می کند که خیلی دیر شده است...
7.7

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

Arrowsmith (1931)


ژانر : درام | کارگردان : John Ford
یک محقق پزشکی منطقه ای که یک بیماری خطرناک در آن شیوع پیدا کرده فرستاده شده و مجبور می شود برای اولویتهای استفاده از واکسن تصمیم گیری کند...
6.2

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)


ژانر : درام , تخیلی , ترسناک | کارگردان : Rouben Mamoulian
"دکتر هنری جکیل" باور دارد دو صورت مجزا برای یک وجود دارد،صورت خوب و صورت شر.او موفق به ساخت معجونی می شود که او را تبدیل به "آقای هاید" می کند.اما وقتی استفاده از معجون را متوقف می کند که خیلی دیر شده است...
7.7

بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1

What Price Hollywood? (1932)


ژانر : درام | کارگردان : George Cukor

وقتی پیشخدمت زیبا "مری اونز" که رویای رفتن به هالیوود را در سر دارد، برای کارگردان مشهور "مکس کری" نوشیدنی سرو می کند، همه چیز رنگ واقعیت به خود گرفته و او پیشنهاد نقشی در فیلم جدید خود را به "مری" می دهد و...

7.7

What Price Hollywood? (1932)


ژانر : درام | کارگردان : George Cukor

وقتی پیشخدمت زیبا "مری اونز" که رویای رفتن به هالیوود را در سر دارد، برای کارگردان مشهور "مکس کری" نوشیدنی سرو می کند، همه چیز رنگ واقعیت به خود گرفته و او پیشنهاد نقشی در فیلم جدید خود را به "مری" می دهد و...

7.7

The Champ (1931)


ستاره ها : Wallace Beery , Jackie Cooper , Irene Rich
ژانر : درام , خانوادگی , ورزشی | کارگردان : نامعلوم
"دینک پورسل" پدر الکلی خود،قهرمان سابق سنگین سنگین "اندی پورسل" را دوست دارد حتی با وجود شرایط بد زندگی و قمار بازی کردن او.از طرفی هم کاری نیست که "اندی" برای پسرش انجام ندهد.وقتی "اندی" یک اسب مسابقه را برنده می شود او را به "دینک" می دهد و ...
7.1
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال