بهترین بازیگر مرد

The Pawnbroker (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Sidney Lumet

در محله ای فقیرنشین از نیویورک،"سول نزرمن" وام دهنده ای تنها است که بازمانده اردوگاه "آشوویتس" نازیها بوده و هیچ احساساتی ندارد.او خانواده و دوستانش را در جنگ و ایمانش به خدا و اعتقادش به انسانیت را از دست داده است.او هیچ اهمیتی به پول نمی دهد اما به خاطرات اسارتش از اردوگاه دست و پنجه نرم می کند...

7.8

The Pawnbroker (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Sidney Lumet

در محله ای فقیرنشین از نیویورک،"سول نزرمن" وام دهنده ای تنها است که بازمانده اردوگاه "آشوویتس" نازیها بوده و هیچ احساساتی ندارد.او خانواده و دوستانش را در جنگ و ایمانش به خدا و اعتقادش به انسانیت را از دست داده است.او هیچ اهمیتی به پول نمی دهد اما به خاطرات اسارتش از اردوگاه دست و پنجه نرم می کند...

7.8

بهترین بازیگر زن

The Insect Woman (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Shôhei Imamura

 "تومه" در مناطق روستایی ژاپن اواخر دهه 1910 در فقر به دنیا آمد.او معشوقه یکی از همسایگان شده و در با آغاز جنگ جهای دوم در کارخانه او مشغول بکار می شود.پس از رابطه ای مخفیانه با یکی از کارمندان،او برای رسیدن به موفقیت به توکیو می رود و...

7.6

She and He (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Susumu Hani

در حالیکه همسر "نائوکو" بیشتر و بیشتر در زندگی اش به عنوان یک تاجر درگیری فکری پیدا می کند، او تلاش می کند مسیرهای تازه ای در زندگی اش پیدا کند و...

7.3

She and He (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Susumu Hani

در حالیکه همسر "نائوکو" بیشتر و بیشتر در زندگی اش به عنوان یک تاجر درگیری فکری پیدا می کند، او تلاش می کند مسیرهای تازه ای در زندگی اش پیدا کند و...

7.3

The Insect Woman (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Shôhei Imamura

 "تومه" در مناطق روستایی ژاپن اواخر دهه 1910 در فقر به دنیا آمد.او معشوقه یکی از همسایگان شده و در با آغاز جنگ جهای دوم در کارخانه او مشغول بکار می شود.پس از رابطه ای مخفیانه با یکی از کارمندان،او برای رسیدن به موفقیت به توکیو می رود و...

7.6

بهترین کارگردان

The Big City (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Satyajit Ray
وقتی زن یک خانواده متوسط و سنتی به عنوان فروشنده مشغول بکار می شود،همه چیز در خانه دچار تغییر و تحول می شود و...
7.7

The Big City (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Satyajit Ray
وقتی زن یک خانواده متوسط و سنتی به عنوان فروشنده مشغول بکار می شود،همه چیز در خانه دچار تغییر و تحول می شود و...
7.7

بهترین فیلم بلند مناسب جوانان

She and He (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Susumu Hani

در حالیکه همسر "نائوکو" بیشتر و بیشتر در زندگی اش به عنوان یک تاجر درگیری فکری پیدا می کند، او تلاش می کند مسیرهای تازه ای در زندگی اش پیدا کند و...

7.3

She and He (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Susumu Hani

در حالیکه همسر "نائوکو" بیشتر و بیشتر در زندگی اش به عنوان یک تاجر درگیری فکری پیدا می کند، او تلاش می کند مسیرهای تازه ای در زندگی اش پیدا کند و...

7.3

لوح تقدیر فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم

The Pawnbroker (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Sidney Lumet

در محله ای فقیرنشین از نیویورک،"سول نزرمن" وام دهنده ای تنها است که بازمانده اردوگاه "آشوویتس" نازیها بوده و هیچ احساساتی ندارد.او خانواده و دوستانش را در جنگ و ایمانش به خدا و اعتقادش به انسانیت را از دست داده است.او هیچ اهمیتی به پول نمی دهد اما به خاطرات اسارتش از اردوگاه دست و پنجه نرم می کند...

7.8

The Pawnbroker (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Sidney Lumet

در محله ای فقیرنشین از نیویورک،"سول نزرمن" وام دهنده ای تنها است که بازمانده اردوگاه "آشوویتس" نازیها بوده و هیچ احساساتی ندارد.او خانواده و دوستانش را در جنگ و ایمانش به خدا و اعتقادش به انسانیت را از دست داده است.او هیچ اهمیتی به پول نمی دهد اما به خاطرات اسارتش از اردوگاه دست و پنجه نرم می کند...

7.8

خرس طلای برلین

Dry Summer (1963)


ستاره ها : Erol Tas , Hülya Koçyigit , Ulvi Dogan
ژانر : درام | کارگردان : Metin Erksan

یک کشاورز تنباکو تلاش می کند با منحرف کردن جریان آب سه سمت زمینهای خود، کسب و کار رقبای خود را نابود کند و...

8.0

The Pawnbroker (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Sidney Lumet

در محله ای فقیرنشین از نیویورک،"سول نزرمن" وام دهنده ای تنها است که بازمانده اردوگاه "آشوویتس" نازیها بوده و هیچ احساساتی ندارد.او خانواده و دوستانش را در جنگ و ایمانش به خدا و اعتقادش به انسانیت را از دست داده است.او هیچ اهمیتی به پول نمی دهد اما به خاطرات اسارتش از اردوگاه دست و پنجه نرم می کند...

7.8

The Big City (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Satyajit Ray
وقتی زن یک خانواده متوسط و سنتی به عنوان فروشنده مشغول بکار می شود،همه چیز در خانه دچار تغییر و تحول می شود و...
7.7

The Insect Woman (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Shôhei Imamura

 "تومه" در مناطق روستایی ژاپن اواخر دهه 1910 در فقر به دنیا آمد.او معشوقه یکی از همسایگان شده و در با آغاز جنگ جهای دوم در کارخانه او مشغول بکار می شود.پس از رابطه ای مخفیانه با یکی از کارمندان،او برای رسیدن به موفقیت به توکیو می رود و...

7.6

She and He (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Susumu Hani

در حالیکه همسر "نائوکو" بیشتر و بیشتر در زندگی اش به عنوان یک تاجر درگیری فکری پیدا می کند، او تلاش می کند مسیرهای تازه ای در زندگی اش پیدا کند و...

7.3

The Guns (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Ruy Guerra

در منطقه ای فقیر نشین از شمال برزیل، سربازان تلاش می کنند مردم گرسنه را از دزدین یک انبار مواد غذایی منع کنند و...

7.4

She and He (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Susumu Hani

در حالیکه همسر "نائوکو" بیشتر و بیشتر در زندگی اش به عنوان یک تاجر درگیری فکری پیدا می کند، او تلاش می کند مسیرهای تازه ای در زندگی اش پیدا کند و...

7.3

The Insect Woman (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Shôhei Imamura

 "تومه" در مناطق روستایی ژاپن اواخر دهه 1910 در فقر به دنیا آمد.او معشوقه یکی از همسایگان شده و در با آغاز جنگ جهای دوم در کارخانه او مشغول بکار می شود.پس از رابطه ای مخفیانه با یکی از کارمندان،او برای رسیدن به موفقیت به توکیو می رود و...

7.6

The Pawnbroker (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Sidney Lumet

در محله ای فقیرنشین از نیویورک،"سول نزرمن" وام دهنده ای تنها است که بازمانده اردوگاه "آشوویتس" نازیها بوده و هیچ احساساتی ندارد.او خانواده و دوستانش را در جنگ و ایمانش به خدا و اعتقادش به انسانیت را از دست داده است.او هیچ اهمیتی به پول نمی دهد اما به خاطرات اسارتش از اردوگاه دست و پنجه نرم می کند...

7.8

The Big City (1963)


ژانر : درام | کارگردان : Satyajit Ray
وقتی زن یک خانواده متوسط و سنتی به عنوان فروشنده مشغول بکار می شود،همه چیز در خانه دچار تغییر و تحول می شود و...
7.7

The Guns (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Ruy Guerra

در منطقه ای فقیر نشین از شمال برزیل، سربازان تلاش می کنند مردم گرسنه را از دزدین یک انبار مواد غذایی منع کنند و...

7.4

Dry Summer (1963)


ستاره ها : Erol Tas , Hülya Koçyigit , Ulvi Dogan
ژانر : درام | کارگردان : Metin Erksan

یک کشاورز تنباکو تلاش می کند با منحرف کردن جریان آب سه سمت زمینهای خود، کسب و کار رقبای خود را نابود کند و...

8.0

جایزه ویژه

The Guns (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Ruy Guerra

در منطقه ای فقیر نشین از شمال برزیل، سربازان تلاش می کنند مردم گرسنه را از دزدین یک انبار مواد غذایی منع کنند و...

7.4

The Guns (1964)


ژانر : درام | کارگردان : Ruy Guerra

در منطقه ای فقیر نشین از شمال برزیل، سربازان تلاش می کنند مردم گرسنه را از دزدین یک انبار مواد غذایی منع کنند و...

7.4
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال