بخش جنون نیمه شب

Stake Land (2010)


ژانر : ترسناک | کارگردان : Jim Mickle
قبل از وارد شدن کشور به بحران سیاسی و اقتصادی "مارتین" یک نوجوان عادی بود.سراسر کشور را خوناشامها فرا گرفته اند و این وظیفه "مستر" است که او را به مکان امنی در شمال کانادا برساند...
6.7

Stake Land (2010)


ژانر : ترسناک | کارگردان : Jim Mickle
قبل از وارد شدن کشور به بحران سیاسی و اقتصادی "مارتین" یک نوجوان عادی بود.سراسر کشور را خوناشامها فرا گرفته اند و این وظیفه "مستر" است که او را به مکان امنی در شمال کانادا برساند...
6.7

جایزه انتخاب مردم

The King's Speech (2010)


ژانر : درام , بهترین ها | کارگردان : Tom Hooper

داستان فیلم درباره مردی است تبدیل به "جرج ششم" و پدر ملکه "الیزابت دوم" می شود.وقتی برادر او از قدرت کناره گیری می کند "برتی" با اکراه تاج و تخت را قبول می کند.او گرفتار لکنت زبان می شود و اطرافیان او را برای پادشاهی مناسب نمی دانند.برتی برای حل مشکل خود سراغ یک متخصص گفتار درمانی می رود...

8.1

The First Grader (2010)


ژانر : درام , بیوگرافی | کارگردان : Justin Chadwick

فیلم داستان واقعی روستایی 84 ساله و مبارز آزادیخواه سابق را که برای بدست آوردن حق تحصیل خود برای اولین بار مبارزه کرد را روایت می کند...

7.4

The First Grader (2010)


ژانر : درام , بیوگرافی | کارگردان : Justin Chadwick

فیلم داستان واقعی روستایی 84 ساله و مبارز آزادیخواه سابق را که برای بدست آوردن حق تحصیل خود برای اولین بار مبارزه کرد را روایت می کند...

7.4

The First Grader (2010)


ژانر : درام , بیوگرافی | کارگردان : Justin Chadwick

فیلم داستان واقعی روستایی 84 ساله و مبارز آزادیخواه سابق را که برای بدست آوردن حق تحصیل خود برای اولین بار مبارزه کرد را روایت می کند...

7.4

The King's Speech (2010)


ژانر : درام , بهترین ها | کارگردان : Tom Hooper

داستان فیلم درباره مردی است تبدیل به "جرج ششم" و پدر ملکه "الیزابت دوم" می شود.وقتی برادر او از قدرت کناره گیری می کند "برتی" با اکراه تاج و تخت را قبول می کند.او گرفتار لکنت زبان می شود و اطرافیان او را برای پادشاهی مناسب نمی دانند.برتی برای حل مشکل خود سراغ یک متخصص گفتار درمانی می رود...

8.1

جایزه انتخاب مردم - مستند

Nostalgia for the Light (2010)


ژانر : درام , مستند | کارگردان : Patricio Guzmán

 در صحرای "آکاتامای" کشور شیلی،منجمان به اعماق کهکشان می نگرند تا پاسخی برای معمای همیشگی بشر یعنی منبع زندگی پیدا کنند.در آن نزدیکی،گروهی از زنان شنهای صحرا را در جستجوی بدن معشوق یکی از آنها که توسط رژیم "پینوشه" دفن شده می گردند...

7.6

Nostalgia for the Light (2010)


ژانر : درام , مستند | کارگردان : Patricio Guzmán

 در صحرای "آکاتامای" کشور شیلی،منجمان به اعماق کهکشان می نگرند تا پاسخی برای معمای همیشگی بشر یعنی منبع زندگی پیدا کنند.در آن نزدیکی،گروهی از زنان شنهای صحرا را در جستجوی بدن معشوق یکی از آنها که توسط رژیم "پینوشه" دفن شده می گردند...

7.6

Nostalgia for the Light (2010)


ژانر : درام , مستند | کارگردان : Patricio Guzmán

 در صحرای "آکاتامای" کشور شیلی،منجمان به اعماق کهکشان می نگرند تا پاسخی برای معمای همیشگی بشر یعنی منبع زندگی پیدا کنند.در آن نزدیکی،گروهی از زنان شنهای صحرا را در جستجوی بدن معشوق یکی از آنها که توسط رژیم "پینوشه" دفن شده می گردند...

7.6
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال