جایزه بزرگ هیئت داوران - مستند

Style Wars (1983)


ستاره ها : Demon , Kase 2 , Eric Haze

مستندی در مورد خرده فرهنگ رو به رشد هیپ هاپ که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در نیویورک گسترش یافت...

8.3

Style Wars (1983)


ستاره ها : Demon , Kase 2 , Eric Haze

مستندی در مورد خرده فرهنگ رو به رشد هیپ هاپ که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در نیویورک گسترش یافت...

8.3
مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال